Maps of Nāmāhoe sails

# Date(s) Description
1 2016-11-12 North to Nukoliʻi, Nāwiliwili
2 2017-03-25 Southeast, Nāwiliwili
3 2017-05-28 No track data
4 2017-06-12 Nāwiliwili to METC (#4,#5,#6 are on the same map)
5 2017-06-17 METC to Lēʻahi (Diamond Head) to Kālia (Magic Island) to
METC (Hōkūleʻa WWV Homecoming)
6 2017-06-25 METC to Nāwiliwili
4,5,6 2017-06-17 Nāwiliwili - METC - Lēʻahi - Kālia - METC - Nāwiliwili (Cell coverage)
7 2018-06-16 No track data
8 2018-07-22 Training sail - 2 tacks and a jib
9 2018-07-23 Training sail - light winds
10 2018-07-24 Training sail
    Current/Last sail

Updated: 2018-07-24T18:34:10-1000 (HST)